1.6 VAARDIGHEDEN

Schrijf eerst in voor de cursus vooraleer je met de les begint.