2.1 SCHURK

Schrijf eerst in voor de cursus vooraleer je met de les begint.